Centrala Barn- och elevhälsan

Centrala Barn- och elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som har som sitt främsta uppdrag att undanröja hinder för inlärning och stödja barn och elevers utveckling till sin fulla potential.

På Centrala Barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger, logopeder, psykolog och IKT-pedagoger tillsammans för att vara ett stöd till pedagoger, rektorer inom förskola och skola och skolornas elevhälsoteam. Fortbildning och handledning till arbetslag är andra arbetsuppgifter.

Vi finns på Norra Esplanaden 18 D i Älmhult.

Kontaktperson

Verksamhetschef

Charlotte Ingvarsson
tfn 0476-551 61
e-post till Charlotte Ingvarsson

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.