Olika former av verksamheter

Det finns olika sorters pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och fem år. Det finns bland annat förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Förskola

Barn från ett till fem år får gå i förskola. Förskolans verksamhet ska vara bra för barnens lärande och utveckling. Förskolorna arbetar efter förskolans läroplan och skollagen. Att ha barn på förskolan gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Förskolan ska arbeta så att omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Verksamheten dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa vad ditt barn deltar i. Du har även utvecklingssamtal minst en gång om året, där du pratar om ditt barns utveckling med pedagogerna.

Det finns kommunala förskolor som drivs av Älmhults kommun och också fristående förskolor. Fristående förskolor har en annan ansvarig än Stockholms stad, en annan huvudman. Huvudmannen kan vara ett företag eller ett föräldrakooperativ. Alla förskolors pedagogiska arbete leds av en förskolechef och förskollärare.

Pedagogisk omsorg

I Älmhults kommun har vi två familjedaghem. Pedagogisk omsorg (familjedaghem eller dagmamma) innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Barngruppen består oftast av fem till sex barn i åldern ett till nio år.

Pedagogisk omsorg ger barnet omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten.

Dagbarnvårdarna ingår ofta i nätverk som träffas så att barnen får umgås med andra barn i större grupper. Dagbarnvårdarna i nätverket vikarierar för varandra vid sjukdom och ledighet.

På Tornets förskola finns dagbarnvårdarpoolen med verksamhet både för yngre och lite större barn. Här har barnen sina hemvister om vi av någon anledning inte arbetar.

Öppen förskola

Den öppna förskolan vänder sig till dig som har barn upp till sex år. Vår öppna förskola heter Kotten och drivs inom Familjecentralen, som är ett samarbete mellan Älmhults kommun, Region Kronoberg och Achima Care AB.

Allmän förskola

Alla tre- fyra- och femåringar erbjuds allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig - benämningen "allmän" syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder.

Verksamheten är gratis och omfattar minst 525 timmar om året. Det är obligatoriskt för kommunen att informera och anordna/erbjuda men frivilligt för barnen att deltaga. Allmän förskola genomförs på förskolan och styrdokumentet är Lpfö 98 reviderad 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjedaghemmen erbjuder 4-5-årsverksamhet för sina barn två förmiddagar/veckan

Allmän förskola följer skolornas läsårstider och genomförs inte under lov- och studiedagar.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.