Pedagogisk idé

  • Förhållningssättet till barnen kännetecknas av tillit och respekt. Pedagogerna är engagerade, närvarande och lyssnar uppmärksamt på barnen. Varje individ är unik och vi formas i samvaron med varandra. Vi tar tillvara på allas kunskap och är nyfikna på alla människors kunskaper och erfarenheter.
   
  • Barn skaffar sig kunskaper genom att utforska, undersöka och pröva sina hypoteser både individuellt och tillsammans med andra. Vi stödjer detta lärande genom vårt förhållningssätt och genom vårt sätt att organisera barnens tid och miljöerna runt omkring dem. Pedagogerna uppmärksammar och skapar lärande situationer i vardagen. Barnens intressen leder oss in i projekt där barnen får möjlighet att fördjupa sin förståelse för omvärlden.
    
  • Vår miljö är tydlig, lockande och utmanande Vi undviker färdiga leksaker och arbetar mer med kreativa material som kan användas i många olika syften.
  
  • Barn får möjlighet till stor variation och mångfald i sina uttryckssätt. De yngsta barnen arbetar med att introduceras i olika uttryckssätt.
    
  • Förskolan kännetecknas av kollegial reflektion där allas åsikter är viktiga och verksamheten är i ständig utveckling.
     
  • Reflektionen grundar sig på pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för att få syn på de lärprocesser som sker
     
  • Förskolan präglas av stor delaktighet och barnen syns i samhället.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.