Tobaksfri skoltid

Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barns och ungas
attityder, värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest.
Linnéskolan har av omtanke om våra elever valt att arbeta aktivt för att
ge dem de bästa livsförutsättningarna.

Skolans vision

Att erbjuda en tobaksfri skoltid för alla (elever, personal och besökare) på Linnéskolan.

Mål

Från och med hösten 2014 jobbar Linnéskolan för en tobaksfri skoltid.

Definition av tobaksfri skoltid

En tobaksfri skoltid innebär att Linnéskolan aktivt arbetar för att ingen tobak förekommer på skoltid.

Ansvarig

Varje individ; personal, elev och besökande, är ytterst ansvarig för att bidra till att skapa en tobaksfri skoltid. Rektor har det övergripande ansvaret.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.