Gunnar Gröpe

Illustrationsskiss.

En ny detaljplan håller på att tas fram till tomten Gunnar Gröpe 2 (före detta Ingvars kiosk) och Gunnar Gröpe 4 (före detta Evas gatukök) vid korsningen Norra Esplanaden och Kvarngatan. Den nya detaljplanen ska ge möjlighet att bygga fler bostäder i centrum!

Vad?

På tomterna kan ett 50-tal bostäder i tre till fem våningar byggas och det bidrar till en viktig förtätning i centrum.

Varför?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder centralt i Älmhult. För att tillmötesgå det är det viktigt att kunna omvandla fastigheter i centrum till bostäder. Fler boende i Älmhults centrala delar bidrar till liv, rörelse och en stadsmässig känsla. Det behövs för att skapa ett mer attraktivt centrum.

När?

Planen är att detaljplanen ska vara färdig under 2019.

Fastigheten som står på tomten idag är i mycket dålig skick och behöver rivas. Sedan behöver marken saneras. Kommunen har genom provtagningar konstaterat att det finns föroreningar i marken och har beställt en utökning av dessa provtagningar för att få en bättre bild av både utbredning samt omfattning av föroreningar på tomten. När vi fått en klarare bild av detta kan rätt åtgärder sättas in för sanering.

De utökade provtagningarna kommer att tas under våren 2019 och vår ambition är att ha en rapport på åtgärdsförslag klar därefter.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.