Stortorget

Vi kommer att förnya och förbättra Stortorget för att göra det mer välkomnande, tryggt och attraktivt. Torget har en viktig roll att fylla med sin strategiska placering vid stationen i hjärtat av centrum. Syftet med centrumutvecklingen är att skapa ett livskraftigt och tillgängligt centrum som lever och är aktivt året om.

Skisser över Stortorget

I november 2016 fick två arkitektfirmor i uppdrag att ta fram två olika förslag som visar aktiviteter som kan förstärka torget och skapa mer aktivitet, folkliv och flöden. Du kan se skisserna nedan eller på biblioteket eller i kommunhusets reception.

Vad händer sedan?

Förslagen sammanställs till ett gemensamt förslag som tas politiskt beslut under 2017. Läs mer om uppdraget här.PDF (pdf, 1.2 MB)

Skisserna

TEMAPDF (pdf, 5.4 MB)

TyrénsPDF (pdf, 13.7 MB)

Synpunkter?

Lämna dina synpunkter och förslag till centrum@almhult.se.

TEMA:s förslag.

Tyréns presentation av Norra Torggatan

En del av Tyréns förslag

Vad har hänt?

Familjefestivalen den 26 augusti 2016

Invånarna fick möjlighet att komma med synpunkter och idéer utifrån frågeställningarna:

  • Vad vill du göra på torget?
  • Vad är bra?
  • Vad kan bli bättre?

Önskemålen var många men hade en gemensam nämnare: man vill träffa människor. Mer caféer och uteserveringar, lekområde för barn och mer växter och grönt, var några önskemål som kom fram.

Fastighetsägare och verksamheter kring och på torget träffades i Linnésalen den 28 september 2016 för att ta del av sammanställningen och komma med egna synpunkter om hur torget bör förbättras.

Vardagsrummet den 9-11 mars 2017 - samtal om Älmhults framtid i Stinsahuset

Under tre dagar presenterade vi de idéer och skisser som finns över Norra Esplanaden och Stortorget, samt samlade in dina synpunkter och förslag på hur vi kan göra Älmhults centrum mer attraktivt!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.