Naturvårdsplan

Älmhults kommun kommer under 2018-2019 ta fram en naturvårdsplan. En naturvårdsplan för tas fram för att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen och för att på lång sikt bättre kunna ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsplanen ska fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan för Älmhults och fungera som underlag för samhällsplanering och ställningstaganden i såväl det övergripande planeringsarbetet som i enskilda ärenden.

För att ta fram planen ska befintlig kunskap och tidigare inventeringar sammanställas samt kompletteras med nödvändig kunskapsinhämtning. En åtgärdsplan för kommunens fortsatta naturvårdsarbete ska upprättas.

Träd Höö

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.